Welkom

Veilig opgroeien en veilig samenleven. Daar zet u zich voor in, als hulpverlener, beleidsmedewerker en manager.
U weet dat kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties kwetsbaar zijn. Het kan mis gaan: verwaarlozing, vernedering, pesten, discriminatie, agressie, mishandeling en seksueel misbruik. U wilt er alles aan doen om dit te voorkomen. Of, als het toch mis is, het zo vroeg mogelijk signaleren en op een goede manier aanpakken.

Voor situaties van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling is de Meldcode helpend. En voor de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen (jeugd)zorginstellingen bieden diverse instrumenten een handvat. Toch blijkt daadwerkelijk werken aan preventie en tijdig signaleren van de problematiek in de praktijk vaak lastig vorm te geven.

Ik wil u hier graag bij van dienst zijn. Ruim 20 jaar houd ik me bezig met het voorkomen en tijdig opsporen van grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, huiselijk geweld en (seksueel) misbruik in afhankelijkheidsrelaties en sta ik organisaties en professionals hierin bij.

U kunt mij inschakelen voor advies, training, projectleiding en methodiekontwikkeling. Ook ben ik beschikbaar als gecertificeerde vertrouwenspersoon.

Herkent u deze vragen?

• Hoe kunnen risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik in mijn werk worden opgespoord en beïnvloed?
• Welke deskundigheid moet in mijn organisatie, wijkteam en gemeente aanwezig zijn?
• Hoe maak ik Meldcode en protocollen op maat voor mijn eigen organisatie en zorg ik dat ze geïntegreerd zijn in het algemene beleid en handelen?
• Hoe bewerkstelligen we dat ook nadat de Meldcode, beleidsplannen en protocollen zijn vastgesteld, de aandacht voor de thema’s levend blijft?
• Hoe zorgen we dat zowel medewerkers als cliënten hun vragen, dilemma’s en behoeften voldoende vertaald zien in beleid en praktijk?
• Hoe doorbreken we de handelingsverlegenheid bij onze medewerkers bij het bespreekbaar maken van vermoedens van verwaarlozing of geweld?
• Hoe voorkom ik dat de aandacht eenzijdig is gericht op de negatieve kant: het misbruik?
• Hoe kunnen signalen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik vroegtijdig worden opgevangen?
• Wij hebben een klacht of een vermoeden rondom misbruik. Hoe pakken we dit aan?
• Hoe kan ik mijn medewerkers ondersteunen en meer reflectie op de eigen beroepshouding op gang brengen?

Diensten

Copyright © Marijke Lammers
Dank aan: Ivan Bartholomeus BrandmeUp | Bora Avric Maxibor | Ilse Pepping JeKiest.nl | Annemies Gort Tekstbureau | Josee Wouters ZonderTwijfel.nl |